Te Uru O Te Whetu Frederick Whata, QSM, passes away

Piripi Taylor

He piko anō i Te Ōhautanga o Potakatawhiti kua ngahoro, ko Te Uru O Te Whetū Frederick Whata, QSM, nō Ngāti Pikiao.

E waru tekau mā tahi ōna tau, ka ngaro nei. Ka hia kē nei ngā tau o tēnei māngai nui e tutui ana i ngā taura here o tōna iwi ki ngā kaunihera ā-rohe mō ngā take taiao.


E rua tekau mā rima ōna tau e pīkau nei i ngā tikanga Māori i roto i Te Tāhu o te Ture me ngā kōti, he neke atu i te rua tekau ōna tau hei heamana o Te Takinga Marae i Mourea, kei reira te taonga o te mate o takoto ana i tēnei wā. Hei te ata o te Taite te uhunga.